KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WŁAŚCICIELI LOKALI

SZANOWNI PAŃSTWO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej reprezentowany przez Zarządcę CASA NIERUCHOMOŚCI Sp. z.o.o w Radomiu. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Graniczna 17, 26-600 Radom lub na adres poczty elektronicznej: biuro@casa.nieruchomosci.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z obsługą nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej i mieszkań właścicieli lokali, realizowaną przez CASA NIERUCHOMOŚCI Sp. z.o.o w Radomiu, który jest przedmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umową jak również ich przetwarzanie podyktowane jest wymaganiami zawartymi w ustawie: z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018e poz. 716).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres użytkowania lokalu
  z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018. Poz. 217 ze zm.) oraz z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń.
 5. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących Wspólnotę Mieszkaniową i nas w zakresie dotyczącym eksploatacji budynków mieszkalnych realizujących zalecenia na rzecz CASA NIERUCHOMOŚCI Sp. z.o.o w Radomiu oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do osób trzecich.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
  i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.